કંપની સમાચાર

  • શું તમે વિમાનમાં ઈ-સિગારેટનો ઉપયોગ કરી શકો છો?

    સાન્યાથી બેઇજિંગની ફ્લાઇટમાં, એક મહિલાએ તેના ગળામાં ઇ-સિગારેટ ઉપાડી અને પ્લેન ઉતરતી વખતે ધૂમ્રપાન કરવાનું શરૂ કર્યું.ક્રૂએ તેને શોધી કાઢ્યો અને તરત જ તેને અટકાવ્યો અને પોલીસને બોલાવી.બાદમાં મહિલાને કેપિટલ એરપોર્ટ દ્વારા સાત દિવસ માટે વહીવટી અટકાયતમાં રાખવામાં આવી હતી...
    વધુ વાંચો